Privacybeleid

Coloriet vindt een zorgvuldige omgang met je persoonlijke gegevens belangrijk. Wij gebruiken alleen de persoonsgegevens die je achterlaat en alleen voor het daarbij behorende doel. De gegevensverwerking bij Coloriet is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Je kunt deze website geheel anoniem bezoeken. Er worden geen persoonlijke gegevens of gegevens over je telefoon/computergebruik opgeslagen via zogenaamde cookies. Wij bewaren automatisch jouw gegevens voor 12 maanden. Na jouw sollicitatie kunnen gegevens worden aangepast of op aanvraag door onze applicatiebeheerder worden verwijderd.

Heb je nog vragen over ons privacybeleid? Stuur dan een mail naar communicatie@coloriet.nl