‘Ons eerstelijnsverblijf voorziet in behoefte’

Daniëlle en Erica zijn de vaste gezichten van het eerstelijnsverblijf (ELV) in Coloriet de Sfinx in Zeewolde. Kwetsbare mensen die om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, worden liefdevol door hen opgevangen. ‘We vinden het mooi dat we onze cliënten warme zorg kunnen geven’, vertellen ze. ‘Een eventuele tussenstap tussen ziekenhuis en thuis.’

De voorziening bij woongroep de Scarabee heeft drie kamers en bestaat tien jaar. Coloriet biedt drie soorten ELV aan: laag-complex, hoog-complex en palliatief terminale zorg. De huisarts of transferverpleegkundige in het ziekenhuis bepalen welke indicatie iemand krijgt, zodat de zorg aansluit op wat nodig is. Met als doel dat men weer zelfstandig thuis kan wonen. Tijdelijk verblijf bij ELV laag is voor mensen die na een operatie of door ziekte ongeplande zorg nodig hebben. Bij ELV hoog hebben cliënten daarnaast meerdere medische klachten tegelijk of een chronische ziekte.

Palliatieve zorg
Speciaal voor mensen in de laatste paar maanden van hun leven biedt Coloriet palliatief terminale zorg met verblijf in de Scarabee. Erica en Daniëlle merken dat deze zorgvraag toeneemt. ‘Er is in Zeewolde geen hospice en we merken dat deze zorg in een behoefte voorziet. Het is prettig voor de familie dat dit dichtbij is, zo kun je veel bij iemand zijn in zijn of haar laatste levensfase. We vinden het mooi dat we in het laatste stukje van iemands leven van betekenis kunnen zijn’, vertelt Erica. Haar collega: ‘We doen er alles aan om de nabestaanden een goed gevoel te geven. Als iemand is overleden dat ze ondanks het verdriet toch kunnen terugkijken op een mooie, laatste periode.’

Samenwerken
Het werk van de ELV’ers is heel afwisselend. ‘Het is fijn dat we ook mensen na een operatie tijdelijk verblijf kunnen bieden. We hebben goede contacten en overdrachten met St Jansdal ziekenhuis. Dat stelt familie gerust. Je hoeft er niet lang te verblijven. Het overleg met huisartsen, zoals met Niels Brakel, is essentieel. Samen kijken we wat mensen nodig hebben om weer naar huis te kunnen gaan. Dat kan met wijkzorg of fysiotherapie zijn of we laten een van onze ergotherapeuten thuis meekijken. We doen er samen alles aan dat onze cliënten zichzelf weer thuis kunnen redden. Lukt dit niet? Dan zoeken we met familie en collega’s naar een goed alternatief.’

Meer ervaringsverhalen lezen?
> Bekijk ons Minimagazine
> Of ons jubileummagazine Samen, van en voor Zeewolde


WhatsApp: 06 10 56 22 58